Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.05.2024)

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genelgesi 2024/7 - 2011/13 Sayılı Genelgede Değişiklik (16.05.2024)

Araştırma sonucunda yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğu anlaşılırsa, eksik bildirilen işçilik tutarı üzerinden...
ayrıntılar için tıklayın


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6) (16.05.2024)

Bu Tebliğin amacı, 9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda...
ayrıntılar için tıklayın


Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı (15.05.2024)

17 Mayıs 2024 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2024 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Levhası 31 Mayıs 2024 Gün Sonuna Kadar Oluşturulacak (06.05.2024)

Gelir/Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından, Gelir/Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra VERGİ LEVHASI...
ayrıntılar için tıklayın


Ödenmeyen 2023 Yılı Aralık Ayı SGK Yapılandırma Taksiti Diğer Taksitlerle Mahsup Edilebilecek (02.05.2024)

7440 sayılı Kanundan yararlanmaya devam etmelerini teminen SGK ünitelerine başvuran işverenlerin, 2023 yılında ödemiş...
ayrıntılar için tıklayın


İndirimli Gelir Stopaj Oranı Uygulaması Bazı Oran Artışları Yapılarak 31 Temmuz 2024 Tarihine Kadar Uzatıldı (02.05.2024)

1/5/2024 tarihli ve 32533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararı ile; 2006/10731...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genel Yazı: 7440 sayılı Yapılandırma Yıl Sonu Taksit İhlali (02.05.2024)

Bilindiği üzere, 2023/14 sayılı Genelgenin "Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden" başlıklı 12.1.2...
ayrıntılar için tıklayın


Muhasebe/ Mali Müşavirlik Gider Kayıt Alt Türün Otomatik Giderleştirilmesine Yönelik Kullanım Kılavuzu (02.05.2024)

Meslek mensuplan tarafından mükelleflerine yönelik olarak gider kalemi olarak kayıt altına alınan “Muhasebe/ Mali...
ayrıntılar için tıklayın


Hizmet Vergisi Beyannamesi (Banka Muameleleri Vergisi) Veren Mükelleflere Önemli Duyuru (02.05.2024)

21/3/2024 ve 3/4/2024 tarihlerinde yapılan duyuru ile Hizmet Vergisi Beyannamesi (Banka Muameleleri Vergisi)’nin canlı...
ayrıntılar için tıklayın


193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8434) (01.05.2024)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranlan hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe...
ayrıntılar için tıklayın


2023 Dönemi Yıllık İşletme Cetveli Süre Uzatımına İlişkin Duyuru (30.04.2024)

Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde yer alan veriler içerisinde Yıllık İşletme Cetveli’nde toplanan bazı verilerin de...
ayrıntılar için tıklayın


SGK: Kredi Kartı veya Banka Kartıyla Prim Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında Basın Duyurusu (30.04.2024)

Vatandaşlarımız, Kurumumuza olan prim ve diğer borçlarını web sayfamızda yer alan “Kart ile Prim Ödeme” Uygulaması...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 560) (30.04.2024)

MADDE 1- (1) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası ile geçici 33 üncü maddesi uyarınca...
ayrıntılar için tıklayın


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 51) (27.04.2024)

27 Nisan 2024 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 32529 TEBLİĞ...
ayrıntılar için tıklayın


VUK Sirküleri 167 - Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Ba Bs Formu, E-Defter Süreleri Uzatıldı (26.04.2024)

Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 ve mükerrer 242 nci maddelerindeki yetkiye...
ayrıntılar için tıklayın