Sigortalılara Ödenen Yol Paraları Prime Tabi, Yolluklar İse Tabi Değildir (24.09.2020)

Sigortalılara bireysel iş sözleşmesine veya toplu sözleşmeye dayanılarak ve işveren tarafından sigortalının geçici...
ayrıntılar için tıklayın


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü Yayınlandı. (22.09.2020)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 98/A maddesinde hüküm altına alınan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi...
ayrıntılar için tıklayın


Sermaye Şirketlerinin 2019 Yılı Net Dönem Kârlarının Yalnızca %25’ini Dağıtabilmelerine İlişkin Sınırlama 31 Aralık 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı (18.09.2020)

16 Nisan 2020 tarihli ve 7244 SAYILI YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN...
ayrıntılar için tıklayın


07252 Sayılı Teşvikten Yararlanan Sigortalılar MUHSGK Uygulamasında Tek Satırda Bildirilebilecek (17.09.2020)

07252 Kanun numarası seçilerek normalleşme desteğinden yararlanacak sigortalı, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde tek...
ayrıntılar için tıklayın


Katma Değer Vergisi İptal Davalarında İçtihat Farklılıklarından Kaynaklanan Belirsizliğe İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı (16.09.2020)

Anayasa Mahkemesi 15.09.2020 tarih ve 31245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bireysel Başvuru Kararında vergi ziyaı cezalı...
ayrıntılar için tıklayın


İmar Planı Değişikliği Sonucu Taşınmazda Meydana Gelecek Değer Artışı İle İlgili Alınacak Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik Yayımlandı (16.09.2020)

Uygulama imar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artışının değer artış payı olarak kamuya...
ayrıntılar için tıklayın


4a ve 4b Gelir ve Aylıkların Tescil ve Emeklilik Yönüyle Mevzuatsal Kontrolü (15.09.2020)

4/1-(b) bendi kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıkların tescil ve emeklilik yönüyle...
ayrıntılar için tıklayın


GİB Beyanname Gönderimi Duyurusu (16.09.2020)

Beyanname oluştur, beyanname görüntüle, beyanname güncelle, beyanname sil işlemleri...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü Güncellenerek Yayınlandı (07.09.2020)

Mükellefler ve vergi sorumluları adına kesilen cezalar hakkında yargı yoluna gitmeden, uyuşmazlıkların kısa yoldan...
ayrıntılar için tıklayın


Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı (04.09.2020)

17 Eylül 2020 tarihinde sona erecek olan fesih yasağı ve nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi 17/09/2020 tarihinden...
ayrıntılar için tıklayın


Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (04.09.2020)

14/5/2018 TARİHLİ VE 2018/11818 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI UYARINCA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI...
ayrıntılar için tıklayın


22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/9/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2930) (04.09.2020)

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen...
ayrıntılar için tıklayın


Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Genel Tebliğde Değişiklik Yapıldı (02.09.2020)

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ’de 2151 sayılı Transfer Fiyatlandırması...
ayrıntılar için tıklayın


Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) (01.09.2020)

18/11/2007 tarihli ve 26704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı...
ayrıntılar için tıklayın


Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77) – 2021 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Bedelleri (01.09.2020)

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için...
ayrıntılar için tıklayın


Eğitim ve Öğretim Hizmetleri İçin KDV Oranı 1 Eylül 2020 İle 30 Haziran 2021 Tarihleri Arasında %8’den %1’e İndirildi (31.08.2020)

29/08/2020 tarihli ve 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim...
ayrıntılar için tıklayın