Tevkifata Tabi Gider Kayıtlarının“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine”Otomatik Aktarılması (25.02.2020)

Tevkifata ( Stopaj) tabi gider kayıtlarının “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine” otomatik aktarılması için beyanname...
ayrıntılar için tıklayın


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar (24.02.2020)

Kırşehir, Amasya, Çankırı, Bartın, Bursa, Eskişehir ve Konya illerinde mükelleflerin çalıştırdığı sigortalıların sigorta...
ayrıntılar için tıklayın


İlave Altı Puanlık Teşvik 31/12/2020 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı (24.02.2020)

İlave 6 puanlık teşvik süresinin uzatılması ile ilgili sirkülerimiz ektedir. Ancak bunun son dakikada açıklanması, hem...
ayrıntılar için tıklayın


5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki 30/5/2013 Tarihli ve 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2137) (24.02.2020)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 517) (20.02.2020)

Vergi sistemimizde re’sen, ikmalen ve idarece yapılan vergi tarhiyatları ile kesilen vergi cezalarına ilişkin...
ayrıntılar için tıklayın


Defter Beyan: Mükellef Kartı Bilgi Girişlerinin Süresi Uzatıldı (19.02.2020)

Mükellef Kartı başlığı altında yer alan bölümlere ilişkin zorunlu alanlara bilgi girişlerinin süresi 15.03.2020 tarihine...
ayrıntılar için tıklayın


Defter-Beyan Sisteminde Bilançoya Geçiş (18.02.2020)

Bilanço usulüne göre defter tutmakta iken iş hacmindeki değişiklik nedeniyle sınıf değiştirerek Defter Beyan Sistemi...
ayrıntılar için tıklayın


e-Defter Uygulaması Bilgilendirme Duyurusu  (18.02.2020)

e-Defter Uygulaması 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel...
ayrıntılar için tıklayın


7196 Sayılı Kanunun Geçici 79 Uncu Maddesi Hakkında 13/02/2020 Tarihli Ve 2020/3 Sayılı Genelge (17.02.2020)

06/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı “Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair...
ayrıntılar için tıklayın


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30) (14.02.2020)

26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin...
ayrıntılar için tıklayın


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Duyurusu (11.02.2020)

Bilindiği üzere “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin” ortak alınması ile ilgili, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı...
ayrıntılar için tıklayın


İstanbul ve Kapsama Girmeyen Diğer İllerde Muhtasar Beyannamesi ve Aylık Prim Hizmet Bildirgesi Nereye ve Nasıl Bildirilecek ! (10.02.2020)

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 09.02.2020 Tarih ve 31034 sayı İle Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel...
ayrıntılar için tıklayın


Defter-Beyan Duyuruları: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri (10.02.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri ile bugüne kadar  beyan edilen bilgiler ve alınan tahakkuklar geçerli olup...
ayrıntılar için tıklayın


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Süresi Uzatıldı (10.02.2020)

Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellefler/işverenler için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi pilot...
ayrıntılar için tıklayın


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7) (10.02.2020)

18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği...
ayrıntılar için tıklayın


Değerli Konut Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı (07.02.2020)

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 49 uncu maddesindeki yetkiye dayanılarak, söz konusu Kanunun 47 nci maddesine göre...
ayrıntılar için tıklayın