01/01/2021 Tarihi İtibarıyla E-Defter Uygulamasına Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru (03.12.2020)

Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Elektronik Defter Genel...
ayrıntılar için tıklayın


Aralık / 2020 Mali Takvim (02.12.2020)

SON GÜN BEYANNAME & BİLDİRİM 10.12.2020 16-30 Kasım/2020 Dönemi Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim...
ayrıntılar için tıklayın


2021 Yılında Tutulacak Ticari Defterler ve Tasdik Zamanları (02.12.2020)

Defter tutma ve tasdikleri konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca 19.12.2012 Tarih ve 28502 sayılı...
ayrıntılar için tıklayın


Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği Konusunda Merak Edilenler (02.12.2020)

01.07.2020 sonrası açılmış işletmeler kısa çalışma başvurusu yapamazlar. - 01.07.2020 öncesi açılmış ama 30.06.2020...
ayrıntılar için tıklayın


6111, 7103 ve 7252 Sayılı Teşviklerden Yararlanma Süreleri Uzatılmıştır (02.12.2020)

3246, 3247 ve 3248 sayılı Cumhurbaşkanı kararları ile 6111, 7103 ve 7252 sayılı Teşviklerin yararlanma sürelerinde uzama...
ayrıntılar için tıklayın


4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 26 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Üç Aylık Sürenin Altı Aya ve 31/12/2020 Tarihinin 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3246) (02.12.2020)

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan üç aylık sürenin altı aya...
ayrıntılar için tıklayın


4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin 31/12/2022 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3247) (02.12.2020)

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesinin uygulanma süresinin 31/12/2022 tarihine kadar...
ayrıntılar için tıklayın


4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu ve Geçici 21 inci Maddelerinde Yer Alan Bazı Tarihlerin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3248) (02.12.2020)

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun; a) Geçici 19 uncu maddesinin birinci ve onuncu fıkralarında yer alan 31/12/2020...
ayrıntılar için tıklayın


Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (02.12.2020)

14/5/2018 TARİHLİ VE 2018/11818 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI UYARINCA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI...
ayrıntılar için tıklayın


Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği Konusunda Bilinmesi Gerekenler (01.12.2020)

18 “Kısa Çalışma Ödeneği” 27-“Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler” kodlarını kullanmalısınız. İşyerinde kısa çalışma...
ayrıntılar için tıklayın


Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru Süresi 31/12/2020 Tarihine Uzatıldı (01.12.2020)

1)    30 Haziran’a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmamış işyerleri 31/12/2020 tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine...
ayrıntılar için tıklayın


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Rehber Yayınlandı (01.12.2020)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7256 sayılı Kanun, 17/11/2020...
ayrıntılar için tıklayın


Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3238) (01.12.2020)

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep...
ayrıntılar için tıklayın


Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (28.11.2020)

Bu Tebliğin amacı, 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) (28.11.2020)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı...
ayrıntılar için tıklayın


Dikkat!!! Bağ-Kur Prim Borcu Olanlar (27.11.2020)

- 7256 Sayılı Kanun ile Bağ-Kur kapsamında olanlar 31.10.2020 tarihi ve öncesine ilişkin prim borçlarını, bu maddenin...
ayrıntılar için tıklayın