1 Ocak 2020 Tarihi İtibarıyla e-Belge ve e-Defter Uygulamalarına Geçmesi Gereken Mükellefler Tablosu (14.12.2019)

1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla ve sonrasında mükellef grupları, sektörler ve brüt satış hasılatlarına göre zorunlu olarak...
ayrıntılar için tıklayın


e- Arşiv Fatura Mükellefi Olmayan Mükellefler 5000 ve 30.000 TL’yi Aşan Faturalarını GİB Portalından Kesecekler (14.12.2019)

Bilindiği üzere 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel...
ayrıntılar için tıklayın


Yurt Dışı Hizmet Borçlanması İşlemlerinde Değişiklik Yapıldı (11.12.2019)

01/08/2019 (hariç) tarihinden önce borçlanma talebinde bulunanlardan tebliğ edilen borçlanma tutarını yasal süresi...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genelgesi 2019/21 – 2019/16 sayılı Genelgede Değişiklik (11.12.2019)

Yurt dışı borçlanma işlemlerine ilişkin 15/8/2019 tarihli ve 2019/16 sayılı Genelgenin “4.2. 1/8/2019 (Hariç) Tarihinden...
ayrıntılar için tıklayın


7194 sayılı Kanun ile Getirilen Yeni Vergiler ve Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler (09.12.2019)

07.12.2019 tarih 30791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun...
ayrıntılar için tıklayın


Özel Sirküler: Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi ve Değerli Konut Vergisi İhdas Edildi (09.12.2019)

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması...
ayrıntılar için tıklayın


Hatırlatmalar – Defter Tutma Mükellefiyeti Ve Tasdik Zamanları (06.12.2019)

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64 üncü maddesinde ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerine...
ayrıntılar için tıklayın


Gelir Vergisinde Hasılat Esaslı Kazanç Tespitinin Usul ve Esasları Belirlendi (03.12.2019)

309 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde, şehir içi yolcu taşımacılığı  faaliyetinde  bulunan  ve  bu...
ayrıntılar için tıklayın


Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 309) (03.12.2019)

(2) Bu Tebliğ, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının...
ayrıntılar için tıklayın


2020 Yılında Tutulacak Ticari Defterler ve Tasdik Zamanları (02.12.2019)

Defter tutma ve tasdikleri konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca 19/12/2012 Tarih ve 28502 sayılı...
ayrıntılar için tıklayın


KDV İadesi YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi (30.11.2019)

Katma Değer Vergisi İadesi Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin...
ayrıntılar için tıklayın


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru (27.11.2019)

Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ve Muhtasar Beyannamenin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet...
ayrıntılar için tıklayın


Beyannameyi Düzenleyen Bilgilerine Yönelik Girişler 15.01.2020 Tarihine Kadar Yapılması Gerekmektedir (25.11.2019)

Mükellef Kartı başlığı altında yer alan  “Genel Bilgiler” ve “ Beyannameyi Düzenleyen Bilgilerine”  yönelik  bilgi...
ayrıntılar için tıklayın


Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 308) (21.11.2019)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/8/2014 tarihli ve 29081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kaydileştirilen Sermaye...
ayrıntılar için tıklayın


Yabancı Merkezi Saklama Kuruluş Hesaplarının GVK Geçici 67’nci Maddesi Kapsamında Tevkifat ve Bildirim Durumu (20.11.2019)

308 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yurtdışında kurulmuş ve yetkilendirilmiş, yabancı hukuka tabi olan yabancı...
ayrıntılar için tıklayın


Manisa İli Alaybey Vergi Dairesi Müdürlüğü adının değişerek Şehit Cihan Güneş Vergi Dairesi Müdürlüğü yapılmasına İlişkin Duyuru; (20.11.2019)

Başkanlık Makamının 11.11.2019 tarihli Olurları ile, muhasebe birim kodu "045251" olan Manisa İli Alaybey Vergi Dairesi...
ayrıntılar için tıklayın