SGK Genel Yazı:2021/Temmuz Aylık Artışları ve Gelir/Aylık Alt Sınırları (16.07.2021)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55 inci ve geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genel Yazı:5510 Sayılı Kanunun Geçici 84 Üncü Maddesi İle Emeklilik Uygulamalarında Meydana Gelen Değişiklikler (16.07.2021)

Bilindiği üzere; 9.6.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 530) (16.07.2021)

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, 16/5/2018 tarihli ve 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması...
ayrıntılar için tıklayın


GİB e-Beyanname: Ba Bs Formu Hakkında (13.07.2021)

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasıyla ilgili yayımlanan 523 Sıra No.lu Vergi Usul...
ayrıntılar için tıklayın


Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu” nun 31 Ağustos 2021 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekiyor (13.07.2021)

529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529) (13.07.2021)

Gelirlerin/servetlerin arkasındaki gerçek isimlerin bilinmesi vergi kaçakçılığı ile mücadele açısından büyük önem arz...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genelgesi 2021/24 - 4447 Sayılı Kanunun Geçici 31 inci Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği (12.07.2021)

25/5/2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7319 sayılı Sigortacılık ile Diğer Bazı...
ayrıntılar için tıklayın


VUK Sirküler - 136 (09.07.2021)

26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet...
ayrıntılar için tıklayın


TÜRMOB Erteleme Talebi (08.07.2021)

Malumları olduğu üzere, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Kanunun 1 inci maddesi uyarınca her yıl temmuz ayının...
ayrıntılar için tıklayın


Süresi Dışında Verilen APHB/MUHSGK’da SGK Kısmıyla İlgili Açıklama Bölümü Eklendi (08.07.2021)

B-Yasal süresi dışında verilen belgeler” kodu ile belge girişlerinde muhtasar ve prim hizmet beyannamesi/aylık prim hizmet...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genel Yazı: Koronavirüs Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi (08.07.2021)

Bilindiği üzere, 2019 yılı aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan ölümcül salgın Koronavirüs...
ayrıntılar için tıklayın


İstihdama Dönüş ve Artı İstihdam Prim Desteklerinin Geri Alınmasına Neden Olan İşten Çıkış Kodları Hakkında Açıklama (07.07.2021)

4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası  ve  28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genel Yazı: 4447 sayılı Kanunun Geçici 27 ve 28 inci Maddelerinde Yer Alan Prim Destekleri (07.07.2021)

Bilindiği gibi, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında...
ayrıntılar için tıklayın


Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Başvuru Kılavuzu (07.07.2021)

Bu kılavuz, 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında mükelleflerimizin kullanımına sunulan Güvenli Mobil...
ayrıntılar için tıklayın


7326 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin 10 Uncu Fıkrası Kapsamında Verilecek Beyannameler (06.07.2021)

(10) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak; a) 213 sayılı Kanunun; 1)    371 inci maddesine göre beyan edilen...
ayrıntılar için tıklayın


Uzaktan Çalışma Gün Bildirimi (06.07.2021)

4857 sayılı İş Kanunun “Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma” başlıklı 14 üncü maddesinin yedinci fıkrasına göre...
ayrıntılar için tıklayın