Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.07.2022)

1/8/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) Uygulaması Hakkında (30.06.2022)

22/1/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509)’nde Değişiklik Yapılmasına...
ayrıntılar için tıklayın


2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik (Tam Tasdik) Raporlarınının Verilme Süresine İlişkin Duyuru (30.06.2022)

Başkanlığımıza intikal eden yazılardan; 2021 yılına ait Tam Tasdik Raporlarının teslim edilme süresinin son günü hakkında...
ayrıntılar için tıklayın


Döviz ve Altın Dönüşüm Hesaplarında Sıfır Tevfikat Uygulamasında Değişiklikler (28.06.2022)

Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen...
ayrıntılar için tıklayın


193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5752) (28.06.2022)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.06.2022)

MADDE 1- 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar...
ayrıntılar için tıklayın


Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Kredi Kullanımına İlişkin BDDK Kararı (27.06.2022)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı Kararı ile 24.06.2022 tarihinden sonra...
ayrıntılar için tıklayın


2022 Yılı Mali Tatil Uygulaması (27.06.2022)

5604 sayılı Kanunun 1'inci maddesinin 1'inci fıkrasına göre; Her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genelgesi: 2022/11 (24.06.2022)

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme ile İlişiksizlik belgesi verilmesi...
ayrıntılar için tıklayın


İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Sözleşmeleri Bilgi Girişi Hakkında Duyuru (24.06.2022)

“KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri No.lu Tebliğ” 21/4/2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genelgesi 2022/11 (2011/13 Sayılı Genelge) (24.06.2022)

İlişiksizlik belgesi verilmesi iş ve işlemlerine ilişkin 4.2.2011 tarihli ve 2011/13 sayılı Genelgenin yayımından sonra...
ayrıntılar için tıklayın


KDV Sirküleri / 69: İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması (23.06.2022)

İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında alıcı mükelleflerin satıcı mükellefler ile düzenledikleri sözleşmelerin...
ayrıntılar için tıklayın


2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporlarının Verilme Süresine İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Yazısı (22.06.2022)

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara YMMO Başkanlığı’na hitaben yazılan 21.06.2022 tarihli ve E-78715 sayılı yazıda...
ayrıntılar için tıklayın


Tüketici Kredilerinde BSMV Oranı Yükseltildi (13.06.2022)

5729 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tüketici kredilerinde BSMV oranı 11.6.2022 tarihinden itibaren %5’den, %10’a...
ayrıntılar için tıklayın


E-Fatura, E-İrsaliye ve E-Defter'e Geçiş Takvimi (06.06.2022)

22.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete'de elektronik belge uygulamalarına ilişkin 509 Sıra No.lu Vergi Usul...
ayrıntılar için tıklayın


KDV1, KDV2, KDV2B ve KDV9015 Beyannamelerinde Değişiklik (01.06.2022)

21/4/2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 41...
ayrıntılar için tıklayın