Defter Beyan Sistemi: KDV Tevkifatı Uygulamalarında Değişiklik (04.03.2021)

16/2/2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair...
ayrıntılar için tıklayın


2020 Takvim Yılına İlişkin Duyuru (03.03.2021)

2020 takvim yılına ilişkin "Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi" kullanıma açılmıştır.
ayrıntılar için tıklayın


5.000 TL ve 30.000 TL E-Arşiv Fatura Portalı Girişinde Kullanıcı Kodu ve Şifre Kullanımı Hakkında (03.03.2021)

Bilindiği üzere 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel...
ayrıntılar için tıklayın


Denetim Kuruluşlarınca Yapılacak Yıllık Harç Ödemelerine İlişkin Duyuru (02.03.2021)

Bilindiği üzere, Kurumumuzca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının, belgenin verildiği yılı takip eden yıllarda...
ayrıntılar için tıklayın


7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamındaki Borçların Ödenmesine İlişkin Duyuru (26.02.2021)

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında borçlarını...
ayrıntılar için tıklayın


Defter Beyan Sistemi Duyuruları (26.02.2021)

 01.01.2021 tarihinden itibaren  “Bilanço Usulü Esasına” göre göre defter tutan mükellefiyet statüsünden “İşletme Hesabı...
ayrıntılar için tıklayın


İlave Altı Puanlık Teşvik 31/12/2021 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı (25.02.2021)

29/05/2013 tarihli 6486 Sayılı Kanun’la yürürlüğe giren ve Sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde üretim ve istihdam...
ayrıntılar için tıklayın


Defter Beyan Sistemi: Sicil Kayıtlarınızdaki Değişiklikleri (24.02.2021)

Sicil kayıtlarınızdaki değişikliklerin Defter- Beyan Sistemine anlık yansıması için “Mükellef Bilgileri” başlığı altında...
ayrıntılar için tıklayın


Denetim Faaliyetine İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Duyuru (24.02.2021)

Bilindiği üzere, bir denetim faaliyetinin üstlenilmesine ilişkin kısıtlamalar genel olarak 6102 sayılı Türk Ticaret...
ayrıntılar için tıklayın


İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (24.02.2021)

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları...
ayrıntılar için tıklayın


Kamu Kurumlarına Düzenlenen E-Faturalar Hakkında Duyuru (24.02.2021)

Bilindiği gibi Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi (BKMYBS) kapsamında genel bütçeli kamu idareleri...
ayrıntılar için tıklayın


7.000 TL’yi Aşan Tutardaki Tahsilat ve Ödemelerin Finansal Kurumlar Aracılığıyla Yapılması Zorunluluğu Kısım Kısım Ödemeleri De Kapsamaktadır (23.02.2021)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 7.000 TL’yi aşan ödemelerin finansal kurumlar aracılığı ile yapılması zorunlu...
ayrıntılar için tıklayın


Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/3 (22.02.2021)

İdareye sunulması gereken ilk ülke bazlı raporların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla...
ayrıntılar için tıklayın


Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi 31/03/2021 Tarihine Uzatıldı (19.02.2021)

19/2/2021 tarihli 31400 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3556 numaralı Cumhurbaşkanı Kararı ile...
ayrıntılar için tıklayın


Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3556) (19.02.2021)

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep...
ayrıntılar için tıklayın


Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği Uygulamaları (18.02.2021)

İşkur İşsizlik Sigortası Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan yazı ile Kısa çalışma ödeneğinin süresi ve uzatılması...
ayrıntılar için tıklayın