İş Sözleşmelerinin Fesih Halinde Hangi SGK İşten Çıkış Kodları Kullanılmalıdır? (28.05.2020)

İşveren ile işçi arasındaki iş sözleşmesi, işveren tarafından veya işçi tarafından sonlandırılabilir. İşten çıkış kodları...
ayrıntılar için tıklayın


Hatalı Teşvik Kayıtlarını Düzeltme İşlemi Uzatıldı (28.05.2020)

2021/Ocak ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren, hatalı teşvik kaydı bulunan işyerlerince, aynı veya farklı...
ayrıntılar için tıklayın


Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan Vergi İndirimine İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı (28.05.2020)

7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun "Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlıklı Mükerrer 121 ’inci...
ayrıntılar için tıklayın


Elektronik İmza veya Mali Mühür İşlemleri Devam Eden Serbest Meslek Erbaplarınca E-SMM Uygulamasına İnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden Başvuru Yapılabilecek. (27.05.2020)

Bilindiği üzere; 509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarına...
ayrıntılar için tıklayın


GVK 312 – Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312) (27.05.2020)

23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nin “2. Yasal...
ayrıntılar için tıklayın


GVK 311 – Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311) (27.05.2020)

Bu Tebliğin amacı; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18, 23/10, 29/4, 40/1-5-7, 68/4-5, 86/1...
ayrıntılar için tıklayın


Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2573) (27.05.2020)

Ekli “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı...
ayrıntılar için tıklayın


Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (23.05.2020)

21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk...
ayrıntılar için tıklayın


e-Belge Başvurusunu Tamamlamayan Meslek Mensupları, Haziran Ayının Sonuna Kadar Serbest Meslek Makbuzlarını Kağıt Ortamında Düzenleyebilirler. (22.05.2020)

e-SMM uygulaması, 01.06.2020 tarihinden itibaren serbest meslek faaliyeti gerçekleştirilen mükellefler için zorunlu olarak...
ayrıntılar için tıklayın


2020 Yılı TÜRMOB Sınav Takvimi (Güncel) (21.05.2020)

Yeni koronovirüs salgını kapsamında alınabilecek tedbirler ve öngörülemeyen başka durumların meydana gelmesi halinde...
ayrıntılar için tıklayın


Uzayan Beyanname Verme Sürelerine İlişkin Hatırlatmalar (20.05.2020)

1- 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca serbest meslek kazancı elde edenlerden a) 1 Şubat 2020 tarihi itibarıyla...
ayrıntılar için tıklayın


81 ilde 22.05.2020 Saat 24.00 ile 26.05.2020 Saat 24.00 Arasında Uygulanacak Sokağa Çıkma Kısıtlaması (20.05.2020)

Bakanlığımız tarafından, 81 İl Valiliğine gönderilen Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi’nin detayları şu şekildedir...
ayrıntılar için tıklayın


Net Dönem Kârı Dağıtımının Usul ve Esasları Belirlendi (18.05.2020)

Sermaye şirketlerinin 30/9/2020 tarihine kadar; 2019 yılı net dönem kârının yalnızca % 25’e kadarının dağıtımına karar...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Levhası 01 Haziran 2020 Gün Sonuna Kadar Oluşturulacak (18.05.2020)

Gelir/Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından, Gelir/Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra VERGİ LEVHASI...
ayrıntılar için tıklayın


TÜRMOB e-Birlik Uygulaması e-Devlet ile Entegre Oldu (14.05.2020)

TÜRMOB e-Birlik Uygulaması e-Devlet ile Entegre Oldu...
ayrıntılar için tıklayın


Yatırım Teşvik Belgeleri Kapsamındaki Yatırımlar İçin Uzatma Talebi Yapılabilir (14.05.2020)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara eklenen Geçici 14’üncü madde ile 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen...
ayrıntılar için tıklayın